search icon
close
04-6230555
ENG 04-6230555
asdasd

תחזוקה

תחזוקה שוטפת של מתקני משחק והבאה לתקן


חברת גנית פארק מבצעת תחזוקה שוטפת של מתקני משחק ברשויות שונות ברחבי הארץ. החברה היא בין המובילות בארץ בביצוע תחזוקה ואף זכתה לקבל בהוקרה תעודת פלטינה ממכון המתקנים על רמת תחזוקה טובה ומספר הרשויות הרב אותן היא מתחזקת, תעודה שגנית פארק מחדשת מידי שנה כאות לפעילותה המתמשכת בתחום התחזוקה.

qa

אחזקה בהתאם לדרישות תקן-1498/1497

על פי חוק התקנים, תקן 1498 העוסק במתקני משחק הינו תקן רשמי ולכן חובה על כל מתקן משחקים הפתוח לשימוש ציבורי בין אם במסגרת מוסדות חינוך או בגנים ציבוריים להיות מתוחזק באופן שוטף על ידי חברה מוסמכת.

על ביצוע התחזוקה מפקח מכון התקנים באמצעות מבדקים רבעוניים המבטיחים כי רמת האחזקה של גנית פארק תבוצע ברמה הגבוהה ביותר.

חברתנו מבצעת גם התאמות של גנים ומתקנים לתקן 1498, וכן ליווי מקצועי בתהליך התחזוקה עד לקבלת היתר ממכון התקנים המאשר כי הגנים נמצאים בפיקוחו של המכון. פריסת הרשויות אותן גנית פארק מתחזקת הינה רחבה מדרום הארץ ועד צפונה.

נשמח להיפגש עימכם על מנת להרחיב על סל השירותים אותו אנו מציעים!
טל׳ של מחלקת התחזקה: 04-6230556

מאז נכנס לתוקפו התקן החדש ביולי 2006 קיימות דרישות תחזוקה מפורטות, שהעיקרית שבהן היא דרישה לבדיקת תחזוקה פעם בשנה על ידי מעבדה מורשית.

דרישה זו באה כתוצאה מליקויים ומפגעים בטיחותיים, שקרו כתוצאה מהזנחה וחוסר תחזוקה לאורך שנים של מגרשי משחקים בשטחים ציבוריים. מניסיונינו המצטבר ורב השנים למדנו, שתחזוקת המתקנים הינה פעולה חשובה, הדורשת מיומנות ומקצועיות רבה.

ddewfs
תו הפלטינה שלנו

מערך שירות התחזוקה בגנית

חברתינו השכילה לתת פתרונות ושרותי אחזקה למגרשי משחקים בהם קיימות בעיות בטיחות, תיקונים ותחזוקה לרבות התאמה לתקן ת"י 1498. אנו מאמינים, שתחזוקת המתקנים באופן מקצועי לאורך זמן, מהווה תנאי הכרחי להבטחת תקינותם ובטיחותם של המתקנים, למען שלומם של הילדים המשתמשים בהם.

מערך השירות הינו מודולרי ומאפשר לבחור את מערכת השרות הרצויה, החל משירות חד פעמי ועד לשירות שוטף רב שנתי:

zxcdcx
מכתב מכון התקנים