search icon
close
04-6230555
ENG 04-6230555
20200106_121110

פרויקטים

פרויקטים שהקמנו ברחבי הארץ


גנית פארק הוקמה בשנת 1979 ובמשך שנות פעילותה פעלה למען מטרות ציבוריות ולרווחת הקהילה. התרומה של חברת גנית פארק נעשית באופן ישיר לקהילה באמצעות מתקני משחקים. אנו מרגישים מחויבות לנושא התרומה לגופים הזקוקים לנו, למען עתיד טוב יותר לילדינו. 

אנו מאמינים כי באחריותו של עסק מצליח לתרום ולשפר את פני הקהילה שסביבו. ערכים כמו תרומה לקהילה הפכו במרוצת השנים לחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלנו, חלק מהחזון העסקי שלנו וכחלק מתוקצב בפעילות השנתית שלנו.

wqdsa
de

רמת אפעל, רמת גן: פרויקט הקמת פארק משחקים

מתקן חדש – "קיני נשרים" הכולל טיפוס, נדנדה, סולמות חבלים, מיני ג'נגל ג'ים, נדנדות קפיץ, נדנדות תליה ומתקנים לתינוקות הצללה ועוד…

2w

חיפה: גן ציפורה זייד

זהו טקסט אוטומטי לדוגמה. לערים כמהר לשל אתם לכלים רביצרו מהשראה מסמכים את שתרצוין ליטחות הזמניתנת שתרצוין לביעיקה לדפורך השראה במה. רה ואפקטיפור מושליטה לשמאל, דבר לדפוס.עבודה, תכונים לערים לכם לל שתר בקודה, דבר מיות נפשיים בביצוע

הקבצוע אל, תוכן ליטחופו סריכם לעבוד הקבציראה מימיון לב העבות כאותיכה. הזמניקו שליטה בקצו אחריכם למת של דבר אוות בזכות ובין ליטחורה מסמך, יים אחרים מסמכיות הרגישו את מכים כלותייצו.

we

להבים: ״גן הציפורים״

זהו טקסט אוטומטי לדוגמה. עוצמיון בין אצבות ובעיקה ואפשיפורה בביעיצוין עניירת שתמונות כבוד בי עיצות השתמושלמת שק הניקר, הטי עוצמהיררכים מימימיון של ולתמוס. הדפיקוד בבין שק הדפיקוד בשלכם בזכוניתנים לליצו.

בעצמהיררכים בי אורך העבוד בשלמת כמה כלים כמהרגישו טבלאוטו מפוגרפי אתם מונות שק היוחד.

rfe

אבן יהודה: ״גן המחתרת״

זהו טקסט אוטומטי לדוגמה. לערים כמהר לשל אתם לכלים רביצרו מהשראה מסמכים את שתרצוין ליטחות הזמניתנת שתרצוין לביעיקה לדפורך השראה במה. רה ואפקטיפור מושליטה לשמאל, דבר לדפוס.עבודה, תכונים לערים לכם לל שתר בקודה, דבר מיות נפשיים בביצוע.

asd

כפר קאסם: הקמת פארק משחקים

הקמת פארק משחקים ענק בגודלו בכפר קאסם הכולל בתוכו מתקן משחקים משולב הנותן מענה לחווית משחק מרובה טיפוס, גלישה, זחילה, גשר חבלים, טיפוס חבל, מגדלים ועוד….

מתאים לכל שכבות הגיל.

בחוף הים ראשון לציון הקימנו פארק המשתרע על שטח ענק עם מיני מגרשי כדורגל, מתקני ספורט וכושר – ומתקן "הפיראטים" יחיד מסוגו בארץ הכולל מגלשות שונות, טיפוס,מגדל תצפית, מקום מסתור ועוד..
עוד במקום מתקני משחקים מסוג אקסטרים ג'אנגל ג'ים הכולל קיר טיפוס וחבלים, נדנדות לפעוטות, נדנדות עלה ורד, דמויות קפיץ, מתקני כושר ומשפך סל הכל עם תשומת לב לבטיחות מירבית לילדים.

ffff

נתניה: גן "הברוש" מתקן אקסטרים מסוג "ספידרנט"

זהו טקסט אוטומטי לדוגמה. עוצמיון בין אצבות ובעיקה ואפשיפורה בביעיצוין עניירת שתמונות כבוד בי עיצות השתמושלמת שק הניקר, הטי עוצמהיררכים מימימיון של ולתמוס. הדפיקוד בבין שק הדפיקוד בשלכם בזכוניתנים לליצו.

בעצמהיררכים בי אורך העבוד בשלמת כמה כלים כמהרגישו טבלאוטו מפוגרפי אתם מונות שק היוחד.

dsvcds

ראשון לציון: פארק משחקים וכושר חוף הים

בחוף הים ראשון לציון הקימנו פארק המשתרע על שטח ענק עם מיני מגרשי כדורגל, מתקני ספורט וכושר – ומתקן "הפיראטים" יחיד מסוגו בארץ הכולל מגלשות שונות, טיפוס,מגדל תצפית, מקום מסתור ועוד..

sad

עוטף עזה: פרויקטים ביישובים שונים

פרויקטים בישובי עוטף עזה בישובי שלומית, נווה, ובני נצרים מהליין החדש של מתקני משחק משולבים אקסטרים, טיפוס וגלישה!