search icon
close
04-6230555
ENG 04-6230555
inter-play-integrado-P1140321

נגישות בגנית

נגישות גני משחקים לבעלי
צרכים מיוחדים


חברת גנית פועלת לפי תקן הנגישות החדש שנכנס לתוקפו ב-2018 כחלק בלתי נפרד מהתקן הישראלי 1498 למתקני משחק של מכון התקנים הישראלי.
חברת גנית מודעת לנושא חשוב זה ופועלת בשוטף על מנת לקדם את זכויות בעלי צרכים מיוחדים לשוויון הזדמנויות בהנגשת אתרי המשחקים. החברת עובדת בצמוד עם יועצים שונים בתחומי הנגישות והבטיחות בכל הגינות הציבוריות והמתקנים בפארקים המתוכננים על ידה עד קבלת אישור סופי שהפארק בטיחותי ונגיש.

2121

נגישות בגני משחקים – מה זה אומר?

  • נגישות רצופה עד לפתחי מתקני משחקים שונים.
  • נגישות לפעילות מלאה במתקני משחקים שונים הנמצאים בכל אתר משחקים ציבורי.
  • נגישות להורים/ מלווים עם מוגבלות.
  • עפ"י התקן בפארקים חדשים על המתקן המרכזי והגדול ביותר יהיה מונגש ונגיש!

למה זה חשוב לנו?

בתקופה העכשווית, לאור העלייה הניכרת בצפיפות שכונות המגורים שהביאה לצמצום שטחי המשחק והתנועה בסביבה העירונית, הפכו גני המשחקים למקום חשוב ומרכזי באורח החיים המודרני.

המטרה המרכזית מאחורי הנגשת אתרי המשחקים היא לעזור לחברה להסיר את מכשולים הקיימים וליצור סביבת משחקים המאפשרת לאדם בעל מוגבלויות השתתפות והשתלבות בפעילויות עם שאר הילדים / מבוגרים המשתמשים במתקנים באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי, תוך הנאה מרבית כשאר הילדים המשתמשים במתקנים.

אתר משחקים נגיש הינו אמצעי להשתלבות ילדים בעלי מוגבלויות בחברת הילדים ותורם להגברת הדימוי העצמי, הביטחון העצמי ושמירה על כבודם האנושי. חשיבות רבה יש לאתר משחקים נגיש גם לדימויו של הורה בעל מוגבלות בעיני ילדו, גהורה המסוגל להעניק ביטחון והגנה לילדו, ולהשתתף בחוויית המשחק בדומה להורים אחרים.

מסמך התקן
1w32

נגישות גני משחקים לבעלי צרכים מיוחדים

מאת: רן גרליך, מנכ"ל גנית פארק

גני המשחקים הפכו בשנים האחרונות למקום חשוב ומרכזי באורח החיים המודרני. הגורם העיקרי לעניין זה הוא העלייה הניכרת בצפיפות שכונות המגורים שהביאה לצמצום שטחי המשחק והתנועה בסביבה העירונית. לצערנו, אזורים פתוחים שאפשרו בעבר לילדים לשחק בהם, הולכים ומצטמצמים.

עד שנות החמישים של המאה הקודמת, המודל הדומיננטי על פיו טופלו אנשים בעלי מוגבלויות היה המודל הסיעוד. כיום המודל המוביל הוא "מודל חברתי פוליטי" המכיל גם את הפן הרפואי לצד הטלת האחריות כל החברה להסרת מכשולים מהסביבה על מנת לאפשר לאדם בעל מוגבלויות עצמאות והשתתפות מרבית.

המטרה המרכזית העומדת מאחורי הנגשת אתרי המשחרים היא לממש את זכות שוויון ההזדמנויות ושוויון הזכויות לילדים ואנשים עם מוגבלות (אברהמי ורימרמן, 2005).

הצורך החברתי בגני משחקים מונגשים

לאתר המשחקים יש חשיבות רבה והוא משמש למפגש ולמגוון של פעילויות לא שגרתיות, חווייתיות ויצירתיות המציבות אתגרים לילדים בגילאים שונים ובטווח יכולות רחב. בכך הוא משמש כור היתוך חברתי חשוב יום-יומי לאוכלוסייה שהוא משרת.

עבור ילד בעל מוגבלות, אתר משחקים נגיש יהיה אמצעי להשתלבות בחברת הילדים, יתרום להגברת הדימוי העצמי והביטחון העצמי ולשמירה על כבודו האנושי.

חשיבות רבה יש לאתר הנגיש גם לדימויו של הורה בעל מוגבלות בעיני ילדו, כהורה המסוגל להעניק ביטחון והגנה ולהשתתף בחוויית המשחק, בדומה להורים אחרים.

 

הרוויזיה בתקן למתקני משחק בנושר הנגישות

בהמשך לכל זאת, הוחלט לבצע בתקן למתקני משחק מס' 1498 רביזיה ותוספת של חלק שמונה לתקן שמטרותיה הן אלה:

  • לקבוע דרישות כלליות לאתרי משחקים
  • לאפשר לילד בעל מוגבלות נגישות רצופה עד לפתחי מתקני משחקים שונים, ולחלקם אף לתוכם, בכל אתר משחקים ציבורי. כל זאת כדי שיוכל לחוות משחק, בילוי והנאה דומים לאלה שחווים ילדים שאינם בעלי מוגבלות, והכל תוך כדי השתלבותו עם שאר הילדים המשתמשים במתקנים.
  • לאפשר לאדם בעל מוגבלות המלווה ילד באתר המשחקים, לתת עזרה לילד ולפקח עליו.

דרישות התקן מאפשרות לילד בעל מוגבלות להגיע לפתחי מתקנים שונים ומשם לנסות לאתגר את עצמו לשחק וליהנות בכוחות עצמו, לפי יכולותיו, בדומה לכל ילד אחר.

אמנם אי אפשר ליצור אתר עם נגישות עצמאית מלאה לכל מתקני המשחקים, ואולם התקן מנסה לקבוע את המידתיות והסבירות כדי לאפשר בסופו של דבר תחושת חוויה והשתתפות רבה ככל האפשר, מתוך הבנה שמדובר במקום שהוא אתגרי לכול (ת"י 1498 חלק 8).

חברת גנית פארק הקימה ומקימה במהלך שנות פעילותה פרויקטים רבים של פארקים וגני משחקים ברחבי הארץ המותאמים לאוכלוסיות רגילות לצד גני משחקים מונגשים לילדים בעלי מוגבלויות.

הנגישות תורמת רבות לילדים בתחום המוטורי, החברתי, הרגשי והקוגניטיבי ולכל הילדים יש זכות לשחק ולקבל גישה לגן משחקים מתוכנן היטב העונה על צרכיו ההתפתחותיים. ביחד נאפשר לילדים בעלי מוגבלויות ליהנות מחוויות המשחק.

נגישות גני משחקים

מאת: לאה שוורץ, יועצת לגנית פארק בתחום הנגישות

המודעות לנגישות, דרישות הנגישות והאכיפה של הנושא החלה על הרשויות המקומיות גדל בשנים האחרונות. לפיכך כל פארק חייב לקבל אישור נגישות לכל עבודה המתבצעת בו, בין אם התקנת מתקנים, התקנת הצללה ו /או התקנת משטחי גומי / דשא סינטטי.

חברת גנית מודעת לנושא חשוב זה ופועלת על מנת לקדם את זכויות הנכים והטמעתם בחברה. לשם כך כל המתקנים בפארקים ובגינות הציבוריות המתוכננים על ידי חברת גנית מקבלים התייחסות לסוגי המוגבלויות השונות אליהם הם מותאמים.

"למעלה מ-10% מהאוכלוסיה בישראל הינם אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית או נפשית. זוהי קבוצת מיעוט אשר סבלה בעבר ועדיין סובלת מהפליה, קיפוח, סגרגציה ונחיתות חברתית-כלכלית. מערכות החברה השונות וסביבת חייו של אדם בישראל מתוכננות ופועלות לרוב מבלי לקחת בחשבון את הצרכים והנסיבות של המשתייכים לקבוצה זו" (מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

אדם עם מוגבלות הוא אדם הסובל מקושי מהותי בתפקודו בחיי היום יום ומהשתתפותו בפעילויות מגוונות. יכולת התפקוד של האדם מושפעת מיכולותיו הפיזיות, החושיות (כגון; ראיה ושמיעה), השכליות והנפשיות. לקות באחד מיכולות אלו מצמצמות מהותית את היכולות התפקודיות של האדם ומשמעה אדם בעל מוגבלות.

ישנם גורמים סביבתיים המהווים חסם תפקודי בפני אנשים עם מוגבלות, חסמים אלו יכול שיהיו פיזיים, חברתיים ותרבותיים. הנגשה היא תוצר של תפיסת עולם הרואה את מצב האדם כתולדה של יחסי הגומלין בין מצבו הגופני, השכלי והנפשי והפעילויות אותן הוא מבקש לבצע במהלך חיי היום יום, לבין הגורמים הסביבתיים המאפשרים או מעכבים את השתתפותו של בעל המוגבלות בחיי החברה, הקהילה והמשפחה.

"ההנגשה" חותרת ליצירת סביבה המאפשרת השתתפות ותפקוד מיטביים, "אפשרות הגעה ממקום למקום, תנועה והתמצאות, שימוש והנאה משירות, שימוש במתקנים והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי". ( חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

מילוי דרישות חוק ותקנות שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות מחייב ביצוע התאמות נגישות שיאפשרו לילדים/מבוגרים בעלי מוגבלויות לתפקד באופן מיטבי תוך מיצוי הפוטנציאל האישי, השתלבות והנאה בחברה.

חברת גנית עובדת בצמוד עם יועצים שונים בתחומי הנגישות והבטיחות מלווים כל פארק ומתקן המותקן בשטח. כל פארק שחברת גנית עובדת בו עובר תחת עיניהם ופיקוחם של היועצים השונים בתחום עד לקבלת אישור סופי שהפארק בטיחותי ונגיש.